SEMPOZYUM

 • Bildiri; “Boğaziçi ve Çevresinde Yerleşme ve Kentleşme Olayları ve Sorunları”, İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu, 12.11.1973. Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği
 • Bildiri; “Niçin Hala Ahşap?” Ahşap Mimarinin Neresinde? Sempozyumu, 01.07.1995 ICOMOS
 • Bildiri; “Turizm ve Mimarlık İlişkilerinde Sorular ve Sorunlar Yumağında Mimarların Rolleri ve Sorumlulukları Üzerine” Doğal Ve Kültürel Değerlerin Korunması Geliştirilmesi Ve Turizmin Çeşitlendirilmesinde KKTC Ve Alanya-Antalya İşbirliği Sempozyumu, 15.10.2004 Lefkoşa
 • Konuşmacı, “Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan” Mimarlar Odası Seyfi Arkan Anma Programı (2008-2010) Sempozyumu, 22.01.2010 Mimarlar Odası
 • “Turizmde Kıyı Planlama Süreci ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar” Tematik Sunum. 3.Turizm Ve Mimarlık Sempozyumu “Kent Kültüründe Turizm Ve Mimarlık”, 27.11.2010. Mimarlar Odası Antalya Şubesi
 • Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu Kapanış Paneli, 07.05.2013. İTÜ Mimarlık Fakültesi Kapanış Paneli Konuşmacıları: Celal Abdi Güzer, Semra Uygur, Ercan Ağırbaş, Nurbin Paker, Ersen Gürsel
 • Haluk Baysal-Melih Birsel Anma Programı (2012-2014) “Baysal-Birsel Rasyonalizmi – 20.Yüzyılın İkinci Yarısında Mimarlık Pratiği” Sempozyumu, 07.03.2014 Mimarlar OdasI İstanbul Büyükkent Şubesi Sempozyum Konuşmacı (Doğan Hasol ile birlikte) Doğan Hasol, Ersen Gürsel

SÖYLEŞİ

 • Katılımcı; KSM Mimarlık Üzerine Söyleşi. (Katılımcılar: Ersen Gürsel, Utarıt İzgi, A.Boysan, M.Onat, E.Gürsel, N.Özkaya) 23.09.1993
 • “Ders Notları Defteri” Sergi Tanıtım Söyleşisinde Konuşma “Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan” Tanıtım Söyleşisi Ve Tüm Mimari Çalışmaları Sergisi, 15.03.2010. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Salt / Yazlık Sergisi kapsamında söyleşi: Ersen Gürsel, Öcal Ertüzün “Ersen Gürsel ve Öcal Ertüzün’den Aktur Tatil Siteleri”, 23.08.2014
 • “Kıyı Projeleri: Akturlar, Side Kıyı Planlaması, Bitez, Ortakent, Yahşi Yalıları Planlaması”, Kıyı Konuşmaları (Yazlık Sergisi Etkinlikleri), 25.10.2014. SALT Beyoğlu Salt Yazlık Sergisi kapsamında, Düzenleyen: Meriç Öner

TV PROGRAMI

 • “ESTET” – Ersen Gürsel üzerine TV programı, 1999. TV-8, Haz. İrfan Kuriş
 • Konuk, “Yaşasın Mimari” Tv Programı – Bölüm 2 “Mimar ve İşvereni” Bölüm Danışmanı: Doğan Tekeli, 29.08.2009. İSMD – NTV Bölüm Konukları: Doğan Tekeli, Han Tümertekin, Uğur Tanyeli, Emine Cansever Öğün, Ersen Gürsel, Oğuz Öztuzcu
 • Konuk, “Yaşasın Mimari” Tv Programı – Bölüm 3 “Bir Kentte Dolaşmak” Bölüm Danışmanı: Şükrü Kocagöz 05.09.2009 İSMD – NTV Bölüm Konukları: Şükrü Kocagöz, Ersen Gürsel, Baykan Günay, Hasan Özbay, Josep Acebillo

PANEL

 • Konuşmacı; Yıldız Buluşması: Mimarlık Uygulamaları Tartışması 02.06.1999 Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Sunum; “Mimarlık Açısından Ahşap” Geleneksel Ve Çağdaş Mimarlıkta Ahşap Paneli, 15.12.2000 TMMOB Mimarlar Odası Bartın Temsilciliği
 • Konuşmacı; Mimarın Formasyonu Nedir? Ne Olmalıdır? Paneli, 18.04.2003 İTÜ-Taşkışla
 • Konuşmacı; Mimarlar Tartışıyor: Yapı Yapma Sanatı 01.04.2004. Yapı-Endüstri Merkezi. (Katılımcılar: Cengiz Bektaş, Cafer Bozkurt, Ersen Gürsel, Han Tümertekin)
 • Konuşmacı; Yapılı Çevrenin Üretiminde Yarışmaların Rolü Paneli 24.02.2005 İSMD (Konuşmacılar: Hasan Özbay, Boran Ekinci, Hasan Şener, Oğuz Özer, Bülent Tarım Görüş-Yorum: Cafer Bozkurt, Emre Aysu, Ersen Gürsel)
 • “Yeni Bir Tüketim Alanı Olarak Mimarlık” 03.11.2009. Mimarlar Derneği 1927
 • “Kentsel Kaliteye Nasıl Ulaşılabilir?” İMSAD 5.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi – 1.Oturum “Kentsel Dönüşümün Hukuki, Sosyal ve İşlevsel Yönü”, 05.12.2013 1.Oturum: Moderatör: Cüneyt Özdemir Konuşmacılar: Bülent Yalazı (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü), Talip Temizer (Fatih Belediye Başkan Yardımcısı), Selami Öztürk (Kadıköy Belediye Başkanı), Ersen Gürsel (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)
 • Açılış Konuşması (“Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor?”), “Emlak-Sanat Karması” Ali Artun 13.01.2014 Konuşmacı: Ali Artun
 • Açılış Konuşması (“Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor?”), “Kentsel Rantın Paylaşımı” Tavit Köletavitoğlu, Mustafa Sönmez, 13.02.2014 Konuşmacılar: Tavit Köletavitoğlu, Mustafa Sönmez
 • Açılış Konuşması (“Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor?”), “Kentin Özneleri ve Etik” Betül Çotuksöken, 15.04.2014
 • Açılış Konuşması, İSMD Mega Projeler “İstanbul Nereye?” Paneli, 06.05.2014. (İSMD) Konuşmacılar:Doğan Hasol, Prof. Haydar Karabey, Prof. Orhan Demir, Prof. Zekai Görgülü
 • Konuşmacı, “Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi ve 21.yy Dönümünde Türkiye Mimarlığı” Paneli, 24.10.2014. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Moderatör: Sinan Omacan Sunumlar: Ersen Gürsel, Haydar Karabey, Boğaçhan Dündaralp ve Arif Güven Sargın
 • Açılış Konuşması, “Mimaride Eleştiri Sorunsalı” Paneli, 22.11.2014. İSMD Moderatör: İpek Akpınar Konuşmacılar: Afife Batur, Ali Cengizkan, Beral Madra, Çağatay Keskinok

KONGRE

 • Bildiri; “20. Yüzyıldan Aklımızda Ne Kaldı?” Mimarlar Odası Bursa Şubesi XIII.Yapı Ve Yaşam 2001 Kongresi, 11.06.2003
 • Bilimsel Kurul Üyesi ve 8.Oturum Yöneticisi; “Şehir Planlama/Kentsel Tasarım … Ve Mimarlık” 17.Uluslararası Yapı Ve Yaşam Kongresi, 21.05.2005. Mimarlar Odası Bursa Şubesi (Bilimsel Kurul: Bora Akçay, Aydan Balamir, Ersen Gürsel, Güngör Kaftancı, Haydar Karabey, Aslı Özbay ve Murat Taş)

TOPLANTI

 • Katılımcı; Moda’lı Öğretim Üyesi Mimarlarla İBB Başkanı Kadir Topbaş Görüşmesi; Planlanan “Moda Otoyolu” ile ilgili, 12.07.2004. (Katılan mimarlar: Bülent Özer, Zekai Görgülü, Işık Aydemir, Ersen Gürsel, Aykut Köksal)
 • Katılımcı, İmp Toplantıları 4: Tarihi Yarımada Ve Kentsel Korum, 15.02.2007.İMP Katılımcılar: Zeynep Enlil (Yönetici), İclal Dinçer, Ersen Gürsel, Tavit Köletavitoğlu, Beral Madra
 • Moderatör, Kalebodur Serbest Mimarlar Çanakkale Buluşması, 01.10.2010. Serbest Mimarlar Derneği

KONFERANS

 • Sunum; “Ustaların İlk İşleri” 1. İstanbul Mimarlık Festivali, 06.10.2004
 • Açılış Konuşması, 01.09.2005 Konuşmacı: Erol Karacabeyli (FORINTEK) “Türkiye Neden Ahşap Yapılara Yönelecek?” Organizasyon: Ulusal Ahşap Birliği, Yapı Endüstri Merkezi
 • “Ulusal Ahşap Birliği 2000′den 2015′e” Konuşmacı, “Şehirler Yeniden Ahşap Diyor” Ahşap Yapılar Konferansı – Yapıda Ahşap ve Ahşap Ürünler Fuarı 2015, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye, 30.01.2015 YAF

SEMİNER

 • Oturum Başkanı; “AHŞAP 2005″Semineri. 3. İstanbul Ahşap Ürünler, Teknikerler, Sistem ve Donatımlar Fuarı, 26.02.2005 Ulusal Ahşap Birliği (Oturum Başkanı: Ersen Gürsel Sunumlar: Sapanca-7 Evler Çatı Sistemleri ve Diğer Bileşenler: Atilla Yücel, Cem Yücel Bir Hafiflik Olarak Ahşap: Nevzat Sayın Bikaç Ahşap Yapı: Şevki PEKİN 1/1 Yaz Uygulaması: Arılı İlköğretim Okulu Bilgisayar İşliği: Berin F.Gür)
 • “Gelenekselden Çağdaşa Geçişte Ahşap Mimarinin Sürdürülebilirliği”: “Neden Ahşap” Semineri, 07.06.2007. Ulusal Ahşap Birliği

ATÖLYE

 • Atölye Yürütücüsü “Kent Düşleri-1″, 03.10.2005. Mimarlık Haftası, Mimarlık Ve Kent Şenliği-I: “Kentler, Kıyılar…” Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi. Yürütücüler: Deniz İncedayı, Ayşen Ciravoğlu, Ersen Gürsel, Haydar Karabey

SUNUM

 • “Planlama Sürecinde Ortak Akıl Platformu, Kentsel Kalite Kavramının Önemi” Açılış Konuşması, EWTA2009 Avrupa Mimarlık Öğrencileri İçin Turizm Ve Mimarlık Üzerine Seçmeli Tasarım Stüdyosu, Ayvalık, 15.06.2009. Gazi Üniversitesi EWTA Programı

FORUM

 • IABA Antalya Mimarlık Bienali – Mimarlık Forumu, 2011. Mimarlar Odası Antalya Şubesi Moderatör Prof.Dr.Zekai Görgülü Katılımcılar: Doğan Tekeli, Boğaçhan Dündaralp, Cengiz Bektaş, Can Çinici, Bünyamin Derman, Ersen Gürsel, Salih Küçüktuna, Ertun Hızıroğlu, Nevzat Sayın
 • Konuşmacı, Mimarlığın Yerel Forumu 02.11.2013. Mimarlar Odası Torba Yasa: İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle mesleki müelliflik ve telif hakları Açılış: Deniz İncedayı. Sunuş: Esin Köymen Konuşmacılar: Bülend Ceylan, İhsan Bilgin, Doğan Hasol, Ersen Gürsel ve Eyüp Muhcu, Müelliflik, Telif Hakları

SERGİ – KARMA KATILIMCI

 • “Çizgi İle Düşünmek/Çizgide Düşünmek” Karma Sergisi, 2011 Antalya Mimarlık Bienali Paralel Etkinliği – Mimarlar Derneği 1927 Kür. C. Abdi Güzer, 27.10.2011 Mimarlar Derneği 1927

KONUŞMA

 • “Taksim’de Neler Oluyor” Kadıköy Moda’da Tarihçi Kitabevi’nde Konuşma, 10.03.2012
 • “Mimarlığın Doğal Ve Kentsel Çevre İçindeki Konumu: İstanbul Kentinde Yaşamanın Ayrıcalıkları” İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Konuşmaları, 14.11.2012

SEKTÖREL BULUŞMA

 • Katılımcı, “30′DA 30″ 21.03.2012 İSMD

RADYO PROGRAMI

 • Konuk, “Açık Mimarlık” Radyo Programı – Açık Radyo – Ersen Gürsel ve İSMD üzerine program, 28.02.2013 Haz. Volkan Taşkın Konuk: Ersen Gürsel
 • Konuk, Rusya’Nın Sesi FM Radyo Programı, 11.06.2013. İstanbul ve Gezi Parkı üzerine
 • Konuk, “Açık Deniz” Radyo Programı – Açık Radyo – Kanal İstanbul Projesi üzerine, 27.07.2013 Haz. Beysun Gökçin Konuklar: Ersen Gürsel, Tan Oral
 • Konuk, “Altın Saatler” Radyo Programı – Açık Radyo – İsmd Faaliyetleri, Kentsel Dönüşüm üzerine program, 15.01.2014 Haz.Gürhan Ertür, Argun Yum Konuk: Ersen Gürsel

DERS

 • Konuk Ders, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Konferansları, İTÜ Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 13.03.2013

ÇALIŞTAY

 • Konuşmacı, “Taksim Meydanı, Gezi ve AKM için Bir Gelecek” Çalıştayı, 22.12.2014. Bağlam Yayınları Moderatör: Cengiz Aktar Konuşmacılar: Asu Aksoy, Aslıhan Şenel, Ayfer Bartu Candan, Ersen Gürsel

DİĞER

 • “Marmaris’te Geçmişten Geleceğe Turizm ve Kentleşme”, 16.05.2009. PANEL Katılımcılar: Ersen Gürsel, Tavit Köletavitoğlu, Oktay Ekinci, Saim Nalkaya, Haydar Karabey
 • Açılış Konuşması (“Mimarlar Bu Ay Neyi Konuşuyor?”), “Kanal İstanbul Neden Çılgın Bir Proje?” Prof. A.Cemal Saydam, 09.12.2013 İSMD Panel Açılış Konuşmacısı