YAYINLAR

 • “Sultanahmet Tarihi Çevre ve Turizm Değerlendirme Projesi”, TC Turizm Bankası Fiziksel Planlama Bürosu, 1980, İstanbul
 • “Haliç Master Planı Ve Uygulama Programı Kesin Raporu”, Ed. Sevinç Yongaçoğlu, Ferda Denizcioğlu. Mayıs 1977, İstanbul
 • “Yeniden, İstanbul!” UIA 2005 XXII.Dünya Mimarlık Kongresi’ne sunulan Proje ve Bildiri kitabı. Der. Deniz İncedayı. Proje Ekibi: Ersen Gürsel, Sema Erder, Çelen Birkan, Deniz İncedayı, Seher Sezer, Haluk Erar, Güven Birkan, Tan Oral, Gürel Yontan, Gökhan Erkek, Gürkan Özenen. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2005

MAKALELER

 • “İstanbul Metropoliten Planlaması Üzerine” Ersen Gürsel, Niyazi Duranay. Mimarlık, Sayı 100, 02/1972 sf.15
 • “Cumhuriyetten Bu Yana İstanbul Planlaması” Ersen Gürsel, Niyazi Duranay, Somer Ural, Mimarlık, Sayı 105, 07/1972 sf.65-108
 • “Boğaziçi ve Çevresinde Yerleşme ve Kentleşme Olayları ve Sorunları” İstanbul Yeşillendirme Derneği “İstanbul Boğazı ve Çevresi” Sempozyumuna sunulan Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Bildirisi, Ersen Gürsel, Somer Ural, Niyazi Duranay, Şeref Yazıcıoğlu, Mete Göktuğ, Cihat Fındıkoğlu. Mimarlık, Ekim 1973, Sayı:120. Sf.13-16 ve Sempozyumu Kitabı içinde, 1973. Der. Prof.Dr.Besalet Pamay. Sf.205-211
 • “Side (Antik Kent) Sit Koruma Planlaması” Ersen Gürsel, Mehmet Çubuk. MTRE İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni Sayı 8 Cilt 2 Ekim 1976 sf.2-26
 • “İstanbul’un Yeşil Alan Sorunlarına Ürbanistik Yaklaşım” Ersen Gürsel, Haydar Karabey, Mehmet Çubuk. Kentlinin Sağlığı Ve İhtiyaçları Açısından Büyük İstanbul’un Yeşilalan Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri içinde, 1978
 • “Haliç Master Plan Bütünü İçinde Eyüp Bölge Parkı Önerisi” Ersen Gürsel, Haydar Karabey, Mehmet Çubuk, Semih Tezcan, Turan Durgunoğlu, 1978. Kentlinin Sağlığı Ve İhtiyaçları Açısından Büyük İstanbul’un Yeşilalan Sorunları Ulusal Sempozyumu Bildiri Özetleri içinde.
 • “Haliç ve Çevresi Düzenleme Çalışması” Ersen Gürsel, Semih Tezcan, Turan Durgunoğlu, Mehmet Çubuk, Nejat Tuğcu, Köksal Anadol, Haydar Karabey. Mimarlık, sayı 157, 4/1978. sf.28-41
 • “Modern Mimarlık Hareketinin Uygulama Yapan Mimarların Tasarımlarına Etkisi” Ersen Gürsel, Murat Artu, Güngör Kaftancı, Merih Karaaslan, Şevki Vanlı. Mimarlık sayı 215, 05-06/1985 s.39-46.
 • “Tiyatrolar kenti olarak Moskova” Cumhuriyet Dergi sayı 228, 22 Temmuz 1990.sf.2
 • “Petrovsky Pasajı’nın Ali Ustası” Cumhuriyet Dekorasyon Eki, 25 Ekim 1990, sf.28-29
 • “Osmanlı haritalarının peşindeki Cahit Kayra: Haritasız imparatorluk kendini tanımıyordu…” Cumhuriyet Dergi, 16 Haziran 1991, sayı 275, sf.6-7
 • “Yaratıcılığı Engellemeyen Nadir Bir Eğitici-Mimar: Utarıt İzgi” Mimarlık, Mayıs 1993, sayı 252. Sf.56
 • “Sultanahmet Düzenlemesi” İstanbul Dergisi, Sayı:06 1993. Sf.50-53
 • “Ahmet Cengiz Yıldızcı İle İstanbul’un Yeşil Alanları Üzerine” Mimarlık, Eylül 1993, Sayı 254, Sf.43-45
 • “Kadıköy Hükümet Konağı Jürisi Çalışma Yöntemi Üzerine” Mimarlık, 1994, Sayı 256. Sf.34-40
 • “Niçin Hala Ahşap?” Yapı, Temmuz 1995. Sayı 164. Sf.87-94
 • “Kent ve Opera: Helsinki Örneği” Ersen Gürsel, Selçuk Batur. Yapı, Nisan 1996. Sayı 173. Sf.83-94
 • “Yüzme Havuzuna Ahşap Örtü” Ersen Gürsel, Selçuk Batur. Ahşap Dünyası, Sayı13, Mayıs 1998. Hemel Kurumsal Yayını
 • Yıldız Buluşması “Mimarlık Uygulamaları Tartışması” sf.38-56 Ed.Murat Soygeniş, Tasarım Yayın Grubu İstanbul,1999.
 • “Mimarlık Açısından Ahşap” Geleneksel ve Çağdaş Mimarlıkta Ahşap içinde, sf.30-39. Temmuz 2001, Ankara.
 • “Yirminci Yüzyıl’dan Aklımızda Ne Kaldı?” Kızılcık, Ekim-Kasım 2005. Sayı:25. Sf.74-76
 • “Su Kenti İstanbul’u Yeniden Yaşamak / Farkında olmayı fark ettirmek” Kızılcık, Mayıs-Haziran 2006. Sayı:27. Sf.82-87
 • “Geçmişten geleceğe uzanan malzeme” Yeni Mimar, Aralık 2006, Sayı 44, Sf.15
 • “Duvara karşı İstanbul” Icon İstanbul Rotası içinde, Sf.20-25. Om Yayıncılık, 2007.
 • “Tophane Meydanı ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Stüdyo Çalışması” Ersen Gürsel, Sevgi Türkkan. Mimarist, Yıl:7 Sayı:26 Kış 2007, sf.92
 • “Sinemadan Operaya Kadıköy Süreyya Binası” Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Binası, Murat Katoğlu, Ersen Gürsel, Işık Aydemir. Ed.İdil Erkol. Sf.28-53 Ekim 2007, İstanbul.
 • “Akademi Mimarlık Bölümünde Şehircilik Dersleri” Batı Akdeniz Mimarlık, no.47 09-10.2010. sf.13-15
 • “İstanbul Kenti En Önemli Meydanını Kaybedebilir!” Mimarlık, sayı 364, Mart-Nisan 2012 sf.23-26
 • “Kentsel Yaşamda Aidiyet, Kentli Olma Sorunu” Batı Akdeniz Mimarlık, no.53 Ekim 2012 sf.28-29
 • “Seramik Sadece Yapıları Koruyan bir Kaplama Malzemesi Değildir” Seramik Türkiye, Mart-Haziran 2013. Sayı:42. Sf.84-85
 • “Sahipsiz yapılardan kimliksiz kentlere” Radikal İki, 14 Temmuz 2013. Sf.4
 • “Haliç tehlike altında” Cumhuriyet, 31 Ekim 2013. sf.15
 • “Gelenek mi, Gelecek mi?” yapi.com.tr, 06.08.2014
 • “Tophane Meydanı’nı nasıl kaybettik” Taraf, 12 Kasım 2014