Akın Balkan Evi

  • Mimarlar: Ersen Gürsel, Haluk Erar
  • Yardımcı Mimarlar: Oya Erar, Erol Yüksel
  • İşveren: Akın Balkan
  • Proje Yeri: Bodrum Merkez
  • Proje Tarihi: 1990
  • Yapım Tarihi: 1990
  • Yapım Türü: Yığma Taş

Akın Balkan Evi, üç katlı, prizmatik kitlesi açıkça belirtilen, taş duvarlı bir yapı.