Antriva Konutları

  • Mimarlar: Ersen Gürsel, Haluk Erar,
  • Yardımcı Mimarlar: Oya Erar, Nihal Keskintaş, Hülya Aydın
  • İşveren: S.S. Sabancı Çalışanları Riva Konut Yapı Kooperatifi
  • Proje Yeri: Riva, İstanbul
  • Proje Tarihi: 2008, 2011
  • Yapım Tarihi: 2011 – 2013
  • Yapım Türü: betonarme
  • Arsa Alanı: 99 484.00 m2
  • İnşaat Alanı: 24 500.00 m2
  • Müteahhit Firma: Ant Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Antriva projesi; Beykoz koruma amaçlı 1/1000 ölçekli imar planı sınırları içinde yer almaktadır.
Antriva Evleri iki parsel (1073 nolu parsel=48 753.99 m2, 1075 nolu parsel=50 930.54 m2) üzerinde planlandı. Proje Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Plan Notlarında belirtilen maddeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
99 villadan ve ortak sosyal tesisten oluşan yerleşkede her konutun kendine ait bahçesi ve kapalı garajı vardır. İşverenin talepleri doğrultusunda farklı üç tip konut projelendirilmiştir.