Güneşli’de Otel

  • Mimarlar: Ersen Gürsel
  • Mimarlık Ofisi: EPA Mimarlık
  • Proje Yeri: Güneşli, İstanbul
  • Proje Tarihi: 2010
  • Yapım Tarihi: Uygulanmadı.