Okaliptüs Oteli

  • Mimarlar: Ersen Gürsel, Haluk Erar
  • Yardımcı Mimarlar: Erol Yüksel, Oya Erar,
  • İşveren: Otel Okaliptüs Tur. Tes. A.Ş.
  • Proje Yeri: Bitez, Bodrum
  • Proje Tarihi: 1989
  • Yapım Tarihi: 1992
  • Yapım Türü: Betonarme Karkas
  • Arsa Alanı: 5180.05 m2
  • İnşaat Alanı: 288.4 m2

Okaliptüs Oteli’nin yer aldığı arsa, mimara bir Bodrum sokağı planlaması yapma fikrini verdi. Portakal bahçelerinin arasından geçen daracık bir sokak ve etrafından sıralanan odalar yaratma fikri, tasarımın çıkış noktası oldu. Sokakta dolaşırken hep mandalin bahçelerini göstermek hedef alındı. Yer yer üstü kapalı, yer yer açık geçitlerde insanların çevreyle ilişkisi kurulmaya çalışıldı.

Bodrum sokağı oluşturulurken, Bodrum için çok önemli olan bacalar özellikle vurgulanarak yapıya farklı bir nitelik kazandırıldı. Daracık bir arsa olmasına karşılık sürekliliği olan bu mekanlar dizisi, kullanıcısına değişik mekan yorumları sunuyor.

Yatayda gelişen ünite dizilerinin sürekliliğinin yapıdaki olumsuz yansımalarını kırmak için, zaman zaman satıhta bazı hareketler yapma zorunluluğu doğdu. Cephede birkaç delik, bazen de balkon ile masif yapı kitlesini ışık-gölge oyunlarıyla kırmak amaçlandı.