The Marmara, Bodrum

 • Mimarlar: Ersen Gürsel, Haluk Erar
 • Yardımcı Mimarlar: Erol Yüksel, Oya Erar, Nihal Keskintaş,
 • İşveren: İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.
 • Proje Yeri: Yokuşbaşı, Bodrum
 • Proje Tarihi: 1995-1997
 • Yapım Tarihi: Ocak 1996-Mayıs 1999
 • Yapım Türü: Yığma Taş
 • Arsa Alanı: 13.623 m2
 • İnşaat Alanı: 10.825 m2
 • Müteahhit Firma: İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.
 • Statik: Mor Mühendislik, Burhan Seçmen

Her mevsim hizmet sunan, yüz yatak odalı, ortak kullanım alanları üst standart ve nitelikteki otelin yerleşim alanının konumu, topoğrafik yapısı, antik fener kalıntıları ve kent silueti içindeki önemi, tasarım ve inşaat tekniğini belirlemiştir. Tasarımın bir diğer önemli temasını ise, “Neler korunmalı, neler korunmaya değerdir?” konusu oluşturmuştur. Yerel mimarideki, strüktürel duvar öğeleri, yapı malzemesi yorumları, yerel mekan kurgularına benzer uygulamalar, bu yapıya yöreye ait bir kimlik kazandırmıştır. Çevresel duyarlılık ön plana alınmıştır.

Duvarların gerisindeki dış mekan ve dıştan bakıştaki geleneksel görüntüyle çelişen çağdaş ve modern mekanlar düzeni ve dışa açılan boşluklar, yapının kent çevresiyle bütünleşmesine sonsuz olanaklar sunmaktadır. Dış avluda taş duvarların oluşturduğu sessizlik, duvarların gerisindeki dünyanın gizini saklamaktadır. İç mekanlardaki devamlılık ve şeffaflık ise, çevresiyle görsel ilişkilerin kurulmasını sağlayan boşlukları kullanarak yapıyı kent peyzajıyla bütünleştirmektedir.

Dış bakıştaki geleneksel görüntüyle çelişen iç mekanların düzeninde kullanılan çağdaş yapısal elemanlar, binanın kimliğini belirlemektedir.

Basında:
• Mimarlık Yıllığı 2, Mayıs 2004 / İstanbul Sf: 68
• Yapı 07/2004, S:272 Sf:65-72