YÜKLENİYOR

Bodrum; Bitez, Yahşi, Ortakent Yalıları İmar Planları ve Kıyı Düzenlemesi

 • İşveren: Bodrum Belediyesi
 • Proje Yeri: Bodrum
 • Proje Tarihi: Mart-Temmuz 1986
 • Mimarlar: Ersen Gürsel
 • Yardımcı Mimarlar: Haydar Karabey (Doç.Dr. Y.Mimar Şehir Plancısı),
  Oya Erar (Y.Mimar Şehir Plancısı),
  Gönül Şahin (Y.Mimar Şehir Plancısı),
  Orhan Demir (Y. Şehir Plancısı),
  Betül Sayın (Y.Mimar Şehir Plancısı)
 • İmar Hukuku Danışmanı: Yücel Ünal
 • Yapım Tarihi: 1986-87
 • Proje Disiplini: ŞEHİRCİLİK
 • Proje Durumu: Tamamlandı

İmar Planı’ndan…
Planlama alanı, Bodrum’un batısında Ada Burnu ile Bağlar Burnu arasında kalan, güneye dönük iki koyun sahil şerididir. Çalışmada Bitez ve Ortakent koyları olarak isimlendirilen bu koyların sahil şeritleri oldukça düz olup, gerilere ve yanlara doğru yükseklikler ile sınırlıdır. Koylar,
güneye dönük olmaları nedeniyle kuzeybatı rüzgarlarından korunur. Planlama alanının sınırları batıda Çapa Tatil Köyü’ne kadar uzanırken, doğuda ise Bodrum İmar Planı sınırları ile çakışır.

Yörede tarımsal nitelikli kullanım hakimdir. Kıyı bandında yazın rekreatif amaçlı günübirlik kullanımlar yaygın olarak görülmekle birlikte, bunlar organize olamamış düşük nitelikli tesislerdir. Gene kıyı bandında yer alan az sayıdaki konaklama üniteleri, yörenin turizm potansiyeli ile uyuşmayan geçici tesisler niteliğindedir. İçerilere doğru gidildikçe özel mahsul alanları olarak değerlendirilen narenciye bahçeleri görülür. Gerek arazinin bugünkü yapılanma koşulları nedeniyle rantının düşük olması, gerekse narenciyenin diğer tarımsal ürünler arasında oldukça kolay pazar bulabilme olanaklarının bulunması, sözkonusu tarımsal niteliğin günümüze kadar korunması sonucunu doğurmustur.

Planlama alanında sahile dik birçok dere yatakları bulunmasına rağmen, bunların iki tanesi dışında hepsi kuru dere durumundadır. Bu yataklar halen yol olarak kullanılmakta olup, plan kararları ile bugünkü karakterinin korunması amaçlanmaktadır. Akan dereler ise turizm tesis alanlarının arasında rekreatif amaçlı olarak değerlendirilecek, aynı zamanda kıyı bandının iç kesim ile doğrudan ilişkisini sağlayacak yaya bantları için güzergah oluşturacaktır.