YÜKLENİYOR

Kastamonu Nasrullah Camii Meydanı Düzenlemesi

 • İşveren: Kastamonu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Proje Yeri: Kastamonu
 • Proje Tarihi: 2015-2016
 • Mimarlar: Ersen Gürsel,
  Oya Erar
 • Yardımcı Mimarlar: Merve Şavk Begde,
  Korhan Kalaycıoğlu,
  Meral Yılmaz
 • Yapım Tarihi: Devam Ediyor
 • Proje Disiplinleri: KENTSEL TASARIM ŞEHİRCİLİK
 • Proje Tipi: RESTORASYON
 • Proje Durumu: Tamamlandı

Kastamonu’nun merkezinde yer alan Nasrullah Camisi; meydan, şadırvan, köprü, hamam, ve hanlar ile birlikte önemli bir tarihsel kent parçasını tanımlar. Zaman içinde ticari aktivitenin kontrolsüz yapılaşması ve çeşitli kentsel düzenlemeler ile cami çevresindeki tarihsel mekanın zedelendiği görülmektedir. Proje, meydanın tarihsel ve kültürel varlıklarla oluşmuş kimliğinin geleceğe taşınması için kentsel düzenleme önerileri getirmektedir. Mevcut durumda farklı kotlardaki platolar halinde parçalanmış olan meydan zemini, şadırvanın kotu baz alınarak yeniden düzenlenirken, dinlenme alanları ile yaya dolaşım alanları ayrılmıştır. Meydanın Hanlar Bölgesi cephesini perdeleyen dükkan sırası kaldırılmıştır. Hanlar Bölgesi sınırında set altında kalan üç adet dükkanın fiziki koşullarını iyileştirerek yenilenmesi önerilmiştir. Caminin minaresinin çevresindeki, meydan kimliği ile uyuşmayan yapılaşma kaldırılmış, namazgah alanı büyütülmüştür. Frenkşah Hamamı’nın çevresi, meydanla bütünleşmesini güçlendirecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Nasrullah Taş Köprüsü ve Cumhuriyet Meydanı’ndan gelen yaya aksları meydana bağlanmıştır. Hanlar Bölgesi, Kasaplar Çarşısı ve Cumhuriyet Caddesi’nden gelen yolların trafik akışı yeniden düzenlenmiştir. Kurşunlu Han ve Aşir Efendi Hanları’nı meydanın mekansal bütünlüğüne dahil etmek için, yol ve meydan arasındaki farklı kotlar geniş sahanlıklı merdiven ve rampalarla bağlanmıştır. Tüm bu müdahaleler ile kentsel mekanda bütünlük oluşturulması hedeflenmiştir.