YÜKLENİYOR

Atatürk ve Devrimler Anıtı

 • İşveren: O.D.T.Ü.
 • Proje Yeri: O.D.T.Ü. Kampüsü,
  Ankara
 • Proje Tarihi: 1965
 • Tasarımcılar: Ersen Gürsel (Y.Mimar ve Şehir Plancısı),
  Tamer Başoğlu (Heykeltraş)
 • Yapım Tarihi: 1966
 • Yapım Türü: Betonarme
 • Proje Disiplini: KENTSEL TASARIM
 • Proje Durumu: Tamamlandı
 • Proje Tipi: YARIŞMA

Bilim Ağacı

ODTÜ Rektörlüğü, 1965 yılında kampüse yerleştirilmek üzere Atatürk ve Devrimleri Anıtı Yarışması açar. Yarışmada birinci gelen Şadi Çalık’ın eseri, Fizik Bölümü önündeki “Fizik Çimleri” olarak anılan yerde uygulanır. Rektörlük, ikinci gelen projeyi de “Kampüsün uygun bir yerine ve uygun bir ölçekte koyarak plastik değerinden faydalanmayı” düşünür. Önerilen anıt, ODTÜ Kampüsü’nün Eskişehir Yolu üzerindeki ana kapısının yanındaki alana uygulanmak üzere yeniden projelendirilir. Bilim Ağacı olarak anılan eser, bugün ODTÜ’nün bir simgesi niteliğindedir.

“Akademi’de Heykel Bölümü’ne gide gele, çalışmalarını izlediğim Tamer Başoğlu ile ODTÜ Atatürk Anıtı Yarışması’na birlikte katılmaya karar vermiştik, yıl 1965… Atatürk Anıtları yarışmalarında heykeltıraş-mimar işbirliği sınırlıydı. Anıt, alışılagelen formların dışında, farklı bir konseptle ele alınmalıydı. Proje, çevre düzeninden heykelin tasarımına değin heykeltıraş ve mimarın paylaştığı ortak bir düşünce ve tasarım ürünü olmalıydı. Düşüncemi Tamer de benimsemişti. Projeyi birlikte hazırladık. Jüri, tasarım ve konsept olarak ilginç bulduğu projemize İkincilik Ödülü verdi. Yarışma projesinde öngördüğümüz, heykelin oturduğu platonun kotu yükseltildi ve çevre düzeni projesi tadil edildi. Bilim Ağacı’nın konuşlandığı açık mekânı sınırlamak ve ağaç türlerini belirlemek konusunda Üniversitenin peyzaj mimarının katkısı olmuştu. Heykel brüt beton olacaktı. Brüt beton tekniği konusunda bilgimiz yeterli değildi. Adana’da Karatepe Saçakları’nı inşa eden Nail Çakırhan’ın bilgi ve deneyimlerini almak üzere evinde kendisini ziyaret ettiğimizi hatırlıyorum.”
Ersen Gürsel